Lokalizátory.sk

Lokátory únikov vody a zariadenia na trasovanie potrubí a káblov

DOPRAVA NAD 150€ BEZ DPH ZADARMO

ZÁRUČNÝ AJ POZÁRUČNÝ SERVIS NÁRADIA

ODBORNÉ PORADENSTVO PRE VÁŠ PROJEKT

Lokátory únikov vody a zariadenia na trasovanie potrubí a káblov

Včasná identifikácia a rýchla a spoľahlivá lokalizácia únikov vody v potrubných sieťach šetrí prevádzkovateľom značné finančné prostriedky a pomáha predchádzať havarijným situáciam a s nimi spojeným materiálnym škodám. Meracie a diagnostické technológie od SebaKMT sú vďaka najvyššiemu stupňu technologického vývoja a jednoduchému ovládaniu ideálnymi nástrojmi na tieto účely. Kontaktujte nás a dohodnite si termín predvedenia lokátorov priamo v teréne.

Inteligentné systémy na lokalizáciu únikov vody a monitoring vodovodných sietí

SebaKMT je celosvetový technologický líder v oblasti vývoja a výroby meracej a diagnostickej techniky pre minimalizáciu strát vo vodovodných sieťach a na trasovanie podzemných potrubných a káblových vedení. Viac ako 60 rokov sme partnerom všetkých významných prevádzkovateľov inžinierskych sietí.

infografika unik vody
infografika unik vody

Zónové meranie

Rozdelenie vodovodnej siete do zón (okrskov) s monitorovaním prietoku (najmä minimálneho nočného) a tlaku pomocou dataloggerov, resp. s monitorovaním úrovne a frekvencie únikových šumov pomocou logerov šumu- to sú postupy, vedúce najefektívnejšou cestou k identifikácii problematických zón, predlokalizácii poruchových úsekov a ku kvantifikácii únikov v danej zóne. Na základe týchto meraní je možné minimalizovať trvanie skrytého úniku od jeho vzniku, po identifikáciu a odstránenie a maximálne zefektívniť proces znižovania strát.

Predlokalizácia

Ďaľším krokom po identifikácii problematickej zóny je predlokalizácia alebo vymedzenie potrubného úseku s výskytom úniku. Ak sme pri monitoringu v rámci zóny použili loggery šumu, tieto priamo zabezpečujú funkciu predlokalizácie únikov a sú najefektívnejším nástrojom pre tieto účely. Alternatívou ku loggerom šumu sú akustické odposluchové prístroje, umožňujúce snímanie a vyhodnocovanie šumu na dotykových miestach potrubnej siete.

Bodové upresnenie úniku

Bodové upresnenie miesta úniku je finálnou fázou lokalizácie. Na tieto účely sa používajú korelátory (zamerajú vzdialenosť úniku od 2 bodov snímania únikového šumu), akustické odposluchové prístroje (pre povrchové snímanie úrovne únikového šumu) a - alternatívne - vodíkové detektory pre lokalizáciu vodíkovou metódou v situáciach, kde akustické metódy nie sú účinné (plastové potrubia, nízke tlaky, úniky na rozvodoch v rámci budov a pod.).

Služby pre vás:
Sledujte nás:
Kontaktujte nás
sebakmt distribútor

ant s.r.o.

Autorizovaný distribútor SebaKMT
Staré grunty 17/a,
841 04 Bratislava
0905 624 077
ant@ant.sk


Klauke naradie na silnoprud
Kariéra u nás:

Pridajte sa k nám. Neustále hľadáme obchodníkov a posily do administratívy

Zoznam voľných pozícií
E-mail Facebook Instagram Linked In